Privacy Verklaring

frank@fair is de tweede handelsnaam van Franka Viets, Onderzoek & Educatieve Projecten (‘frankafair’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’), van Walbeeckstraat 38 te Amsterdam, de verwerkingsverantwoordelijke en exploitant van frankafair.nl

frank@fair spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en beschermen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website, mailverkeer en bezorgdienst, ongeacht hoe u er toegang toe krijgt of ze gebruikt, inclusief met behulp van mobiele apparaten.

We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen door de gewijzigde versie op deze site te plaatsen met de ingangsdatum van de gewijzigde versie.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

We verzamelen persoonsgegevens van u en de apparaten (inclusief mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u onze producten bestelt of daar informatie over inwint of wanneer u op andere wijze met ons communiceert.

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om u van dienst te kunnen zijn bij het leveren van producten of bij het geven van informatie (bijvoorbeeld over producten of Fairtrade) wanneer u daar zelf om vraagt.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u onze Diensten gebruikt, zijn identificerende gegevens zoals uw naam, adres(sen), telefoonnummers en e-mailadres..

Wij verzamelen alleen computer- en verbindingsgegevens in zoals statistieken over uw paginaweergaven, verkeer van en naar de sites, verwijzings-URL’s, uw IP-adres

Wij verhuren of verkopen uw persoonsgegevens nooit en delen ze uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van u, wat steeds per situatie aan u wordt gevraagd.

Persoonsgegevens over iemand anders mag u ons uitsluitend verstrekken met toestemming van die persoon. U moet deze persoon informeren over hoe we zijn of haar persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken en bewaren in overeenstemming met onze privacyverklaring.

We respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn.

  • U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we over u hebben
  • Als uw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze bij te werken
  • U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens
  • U kunt ons ook vragen uw persoonsgegevens te wissen of ons gebruik ervan te beperken, maar dat recht kan gevolgen hebben voor uw toegang tot sommige van onze Diensten.

Sociale media. Wij gebruiken voor ons bedrijf frank@fair geen Facebook, Instagram, Snapchat of andere sociale media,anders dan onze website. Wij laten echter de mogelijkheid open om van sociale media gebruik te maken, zodra er sociale media zijn waarin wij vertrouwen hebben wat betreft hun omgang met privacy en maatschappelijke vraagstukken. In dat geval zullen we u per mail laten weten dat we deze sociale media gaan gebruiken.

Cookies. Wij gebruiken functionele cookies, die nodig zijn om de website optimaal te laten  functioneren en analytische cookies, om te kunnen zien hoeveel mensen onze website bezoeken en waar zij vandaan komen.  Wij gebruiken geen tracking cookies,die toegepast worden om u  advertenties aan te bieden.

Als u een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring, of onze omgang met gegevens, kunt u met ons contact opnemen, met als onderwerp ‘Verzoek Privacyverklaring’: U kunt daarvoor een mail sturen aan info@frankafair.nl